Świat Monet

Główna

 

 

Firma Świat Monet - sklep numizmatyczny jest przedstawicielem  sieci gradingowej GCN ECC . W naszym sklepie mogą Państwo oddać monety do gradingu .

 

CENNIK GRADINGU

Oszacowana wartość numizmatu *

Cena gradingu

2 ZŁ, 10 ZŁ, 20 ZŁ LATA 1995 - 2012 **

WARTOŚĆ MONETY 1 zł - 1 500 zł

 15 zł **

 

WARTOŚĆ MONETY 1 zł - 1 500 zł

29 zł

 

WARTOŚĆ MONETY 1 500 zł - 5 000 zł

39 zł

 

WARTOŚĆ MONETY 5 000 zł - 20 000 zł

49 zł

 

WARTOŚĆ MONETY POWYŻEJ 20 000 zł

59 zł

 

GABARYT 43-70 mm

149 zł

 

GABARYT 43-70 mm ABONAMENTOWY

119 zł

 

Opcja EXPRESS ***

cena gradingu wg cennika + 100%

Opcja LINIA

50%  ceny gradingu danego przedziału

 

NUMIZMATY NIE PAKOWANE W SLABY

MONETA POZAGABARYTOWA

BEZ OPŁAT

MONETA POZASTANOWA

29 zł

FALSYFIKAT

29 zł

 

USŁUGI DODATKOWE

PRZEPAKOWANIE GRADINGU ECC NA SLAB Z KODEM KRESKOWYM ****

15 zł

OPIS INDYWIDUALNY (PŁATNE DODATKOWO)

39 zł

 

* wartość szacowana na podstawie katalogu FISCHER 2014 oraz katalogu KRAUSE 2014, w przypadkach spornych w kwestii oszacowania wartości, za właściwą uznawana jest wartość niższego progu

** monety kolekcjonerskie, nie obejmuje usługi „linia”

*** Opcja EXPRESS - czas gradingu: 3 dni.

**** Usługa przepakowania monet nie obejmuje monet ogradowanych w polskim systemie przed wprowadzeniem oznaczeń dodatkowych L/L

 

 

Opcja LINIA

Klient wybiera pułap, od jakiego monety mają zostać zamknięte w slabach.

 

Przykładowo, jeżeli pułap wynosi PR68, wówczas monety których stan zachowania jest równy PR68 lub wyższy zostaną zapakowane w slaby gradingowe. Cena gradingu tych monet jest zgodna z ceną progu danej monety.

 

Pozostałe monety, których stan zachowania jest niższy od przykładowego PR68, zostaną zwrócone Klientowi w kapslach. Za monety zwrócone w kapslach pobrana zostanie opłata wysokości 50% progu. Jest to opłata jedynie za ekspertyzę bez określenia stanu zachowania monety.

 

 

Warunki gradacji monet srebrnych i monet złotych

Do gradngu przyjmowane są monety w przedziale średnicowym 10 - 43mm

 

Do gradingu nie przyjmowane są monety w zamkniętych slabach gradingowych.

 

Kapsle w których oddawane są monety do odbioru tylko w siedzibie firmy.

 

Do gradingu monet nie przyjmowane są monety z okresu:

- BIZANCJUM ( 295 - 1453)

- STAROŻYTNA GRECJA ( 1200 p.n.e. - 529 n.e.)

 

Nie podlegają gradacji wszelkiego rodzaju fałszerstwa oraz monety, których stan zachowania nie pozwala na sklasyfikowanie w poszczególnych stopniach. Koszt gradacji w powyższych przypadkach pozostaje bez zmian.

 

Wszelkie koszta związane z przekazaniem oraz odbiorem powierzonego materiału ponosi Klient.

 

Cena jest stała bez względu na ilość przeznaczonych do opakowania obiektów.

 

W przypadku gradingu realizowanego drogą wysyłkową, materiał ogradowany odsyłany jest do Klienta przesyłką kurierską.

 

Od chwili złożenia zlecenia do momentu zwrotu pełną odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą firmy GCN i ECC.